ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

за участие в промоционална кампания на Калиакра „Отдай се на сладък вкус без граници

(За периода: 19 Февруари 2018г. – 19 април 2018г. включително)

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила (отбелязвани като „Официални Правила“)

Общи разпоредби:

  1. Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на тези Официални правила

  2. Официалните правила са достъпни безплатно за всеки заинтересован в периода на промоционалната кампания (19.02.2018г. - 19.04.2018г. включително) на www.kaliakrapromo.info.

  3. Организаторът на промоционалната кампания си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след публикуването им на адрес www.kaliakrapromo.info.

Раздел I . ОРГАНИЗАТОР

Калиакра Национална Кампания 2018г. - „Отдай се на сладък вкус без граници” ("Кампанията") се организира от Юниливър България ЕООД („Организатор“), със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, бизнес - парк София, сграда 3, ет. 1, се провежда със съдействието на рекламна агенция „Страта Промо“ ЕООД.

Раздел II . ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

“Кампанията” се провежда на територията на Република България, в периода 19 Февруари 2018г. – 19 Април 2018г. вкл.

След приключване на „Кампанията”, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.

„Кампанията“ се организира и провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

Раздел III . ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Участник в „Кампанията“ може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България, с изключение на служителите на „Юниливър България“ ЕООД и „Страта Промо” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, съпрузи и родители).

Раздел IV . КАМПАНИЯТА СЕ РАЗДЕЛЯ НА ДВЕ ЧАСТИ

1) Кампания, в търговската мрежа с моментни награди - Taзи част от кампанията е валидна само при наличитето на промоутъри на Калиакра в магазинната мрежа и е обвързана с покупка на следните продукти за мазане и маргарини Калиакра, на стойност минимум 2 лева: Класика 250г, Класика 500г, С вкус на масло 250г, С вкус на масло 400г, Сандвич 250г, Сандвич 500г.“

2) Национална кампания с големи награди на томболен принцип – Тази част от кампанията е обвързана с покупката на следните продукти за мазане и/или маргарини Калиакра, на стойност минимум 2 лева: Класика 250г, Класика 500г, С вкус на масло 250г, С вкус на масло 400г, Сандвич 250г, Сандвич 500г.“

Раздел V . МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯ, В ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА, С МОМЕНТНИ НАГРАДИ

В магазинната мрежа Организаторът провежда Кампания с моментни награди, обвързани с покупка, със следния механизъм:

При закупуването на продукти за мазане и/или маргарини Калиакра, на стойност минимум 2 лева (Класика 250 г, Класика 500г, С вкус на масло 250 г, С вкус на масло 400 г, Сандвич 250 г, Сандвич 500.), клиентът участва чрез скреч карта и може да спечели някоя от следните награди:

След покупката на продукти за мазане и/или маргарини Калиакра, на стойност минимум 2 лева, клиентът представя касовата си бележка на промоутъра на Калиакра, удостоверяваща закупуването на продукта/продуктите и взима скреч карта. Скреч картата се избира от клиента на случаен принцип. В случай на печеливша скреч карта, клиентът получава своя подарък от промоутъра на Калиакра.

В промоцията в търговската мрежа участват супермаркети и хипермаркети, както и магазини от модерна търговия, само когато в търговския обект има промоутър на Калиакра. Списъкът с обекти и работно време е:

София, Кауфланд, ж.к. Студентски град, ул. „Проф.Д-р Иван Стрински“ №20

02.03-03.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

София, Кауфланд, ж.к. Св.Троица/Банишора, ул.“Скопие“№1

02.03-03.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

София, Кауфланд, ж.к. Люлин, бул. „Петър Дертелиев“ №56

02.03-03.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

София, Кауфланд, ж.к. Младост, УЛ. „Филип Аврамов“ №3

02.03-03.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

София, Кауфланд, бул. „ген. Тотлебен“ 36

02.03-03.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

София, Кауфланд, ж.к. Хаджи Димитър, ул. „Резбарска“ №7

02.03-03.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

София, Кауфланд, ж.к. Слатина, бул.“Асен Йорданов“7

02.03-03.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

София, Кауфланд, ж.к.Надежда, ул. „Хан Кубрат“ №61

02.03-03.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

София, жк.Овча Купел, ул. „Кукуряк“ 3,

02.03-03.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

София, Кауфланд, ж.к.Бъкстон, ул. „Тодор Каблешков“ №3

02.03-03.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

София, Фантастико 15, бул. Европа

30.03-31.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

София, Фантастико 22, ж.к. Студентски град, ул. "Акад. Борис Стефанов" №12

30.03-31.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

София, Фантастико 28, ж.к. Гео Милев, ул. "Коста Лулчев" №52 подземен етаж на SkyCity Mall

30.03-31.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

София, Фантастико 33, бул. „Симеоновско шосе” № 87 А

30.03-31.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

София, Фантастико 34, ж.к. Хаджи Димитър, ул. „Макгахан” № 81

30.03-31.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

София, Фантастико 30, ж.к. Драгалевци, бул. "Черни връх" №204

30.03-31.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

София, Фантастико 36, ж.к. Дървеница, бул. Св. Климент Охридски № 15

30.03-31.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

София, Билла бул. България № 55 - 101

09.03-10.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 11:00-14:00 и 15:00-18:00

София, Билла ул. Софийски герой №4 - 102

09.03-10.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 11:00-14:00 и

15:00- 18:00

София, Билла бул. Царица Йоанна 72 п.к.1336 - 103

09.03-10.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 11:00-14:00 и

15:00-18:00

София, Билла бул. Александър Малинов п.к.1729 - 104

09.03-10.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 11:00-14:00 и

15:00-18:00

София, Билла бул. "Братя Бъкстон" 96

09.03-10.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 11:00-14:00 и 15:00-18:00

София, Билла бул. Ломско шосе 171 п.к.1229 - 105

09.03-10.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 11:00-14:00 и 15:00-18:00

София, Билла ул.Опълченска №35 п.к.1303 - 106

09.03-10.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 11:00-14:00 и 15:00-18:00

София, Билла бул. Владимир Вазов №20 п.к.1517 - 107

09.03-10.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 11:00-14:00 и 15:00-18:00

Пловдив, Лекси 1 бул. Марица 19

23.02-24.02.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

Пловдив, Лекси 2 ул. Капитан Райчо 56, ТЦ Гранд

23.02-24.02.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

Пловдив, Лекси 3 бул. Пещерско шосе 78

23.02-24.02.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

Пловдив, Кауфланд бул. „Освобождение“ 47, 4023

13.04-14.04.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

Пловдив, Кауфланд ул. „Брезовско шосе“ 127, 4003

13.04-.14.04.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

Пловдив, Кауфланд ул. „Македония“ 97, 4023

13.04-14.04.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

Пловдив, БББ3 Пере Тошев 3

23.02-24.02.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:

Пловдив, БББ4 Младежка 30

23.02-24.02.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Пловдив, Билла бул. Македония 2 п.к..4000 - 303

09.03-10.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 11:00-14:00 и 15:00-18:00

Асеновград, БББ1 ул. Цар Иван Асен 55

23.02.-24.02.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Асеновград, БББ2 ул. Христо Ботев 74

23.02-24.02.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

Пазарджик, Тарита 1 ул.

Райко Алексиев 19

02.03-03.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:

Пазарджик, Тарита 2 ул. Болнична Кв.416 а

02.03-03.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

Стамболийски, Братя Неделеви 1 Кръстовището на ул. Въча / ул. Търговска

02.03-03.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

Стамболийски, Братя Неделеви 2 жк. Хартиена фабрика

02.03-03.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

Стара Загора, Си Би Ес 1 кв. Железник, ул. Младост 25

02.03-03.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

Стара Загора, Си Би Ес 2 Кръстовището на ул. Ангел Кънчев / ул. Христо Ботев

02.03.-03.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

Стара Загора, Си Би Ес 3 ул. Свещеник Георги Клисаров 2

02.03.-03.03.2018

Петък 16:00- 20:00, Събота 10:00-14:00

Стара Загора, Си Би Ес 4 ул. Патриарх Евтимий 80 А

02.03-03.03.2018

Петък 16:00-20:00 Събота 10:00-14:00

Казанлък, Казанлък АД1 ул. Александър Батенберг 44

09.03.-10.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Казанлък, Казанлък АД2 ул. Славянска 8

09.03.-10.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Кърджали, Перфект 1 ул. Стефан Караджа 22

09.03-10.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

. Кърджали, Перфект 2 ул. Сан Стефано 2

09.03.-10.03.2018

Петък 16:00-20:00 Събота 10:00-14:00

Бургас, Болеро Краснодар

09.03.-10.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00 =

Бургас, Болеро Лазур

09.03.-10.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Бургас, Кауфланд ул.Янко Комитов 8 (кв.Славейков)

13.04.-14.04.2018

Петък 16:00- 20:00

Събота 10:00-14:00

Бургас, Кауфланд ул.Транспортна 23 (кв.Изгрев)

13.04.-14.04.2018

Петък 16:00- 20:00

Събота 10:00-20:00

Варна, Ми 12 Ул.Топола 12

16.03.-17.03.2018

Петък 16:00- 20:00

Събота 10:00-14:00

Варна, Дария 07 Чаталджа

16.03.-17.03.2018

Петък 16:00- 20:00

Събота 10:00-14:00

Варна, Май Маркет м-н Симона кв. Младост, до бл. 104

16.03.-17.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Варна, Кауфланд бул.Република 60 (кв.Възраждане)

13.04.-14.04.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Варна, Кауфланд бул.Христо Смирненски 2 (кв.Трошево)

13.04.-14.04.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Варна, ЦБА кв. Тракия

16.03.-17.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Варна, ЦБА кв. Аспарухово

16.03.-17.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Варна, ЦБА Базар Левски

16.03.-17.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Шумен, Трънчев 6 ул.Странджа 21

16.03.-17.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Шумен, Трънчев 7 ул. Велики Преслав 28 - РУМ

16.03.-17.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Шумен, ЕГЕ груп / магазин Лебед кв.Боян Българанов ул.Генерал Драгомиров

16.03.-17.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Плевен, Фантазия Шипка

23.03.-.24.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Плевен, Роко-Бароко (Лайф) 9ти квартал

23.03.-24.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Плевен, Радости (Лайф) Сторгозия

23.03.-24.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Плевен, Кауфланд

23.03.-24.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Русе, Пацони Чародейка

23.03.-24.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Русе, Пацони Здравец

23.03.-24.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Русе, Кауфланд ул. Н.Й.Вапцаров 8

13.04.-14.04.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Русе, Кауфланд бул. Липник 8

13.04.-14.04.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Велико Търново, ТИМ Мол Търново

23.03-24.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Велико Търново, ЦБА Пазар

23.03.-24.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Горна Оряховица,ЮППИ ул. Вичо Грънчаров № 10

23.03.-24.03.2018

Петък 16:00-20:00

Събота 10:00-14:00

Раздел VI. ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С ГОЛЕМИ НАГРАДИ НА ТОМБОЛЕН ПРИНЦИП

1. Място и срок за участие:

а. „Кампанията“ се провежда на адрес www.kaliakrapromo.info

б.„Кампанията“ стартира на 19.02.2018г. и продължава до 19.04.2018г. включително.

в. Участието в тази „Кампания“ включва автоматично, пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.

2. Участващи:

Участието в „Кампанията“ за наградите е обвързано с покупка на следните продукти за мазане и/или маргарини Калиакра, на стойност минимум 2 лева: Класика 250 г, Класика 500г, С вкус на масло 250г, С вкус на масло 400г, Сандвич 250г, Сандвич 500г.“

3. Механизъм за участие в „Кампанията“

а. Механизъм за участие чрез сайта kaliakrapromo.info

За да се регистрира за участие в „Кампанията“, чрез сайта kaliakrapromo.info, всеки участник трябва да изпълни следните условия:

Стъпка 1. Да закупи продукт за мазане и/или маргарин Калиакра, на стойност минимум 2 лева и да запази касовата бележка.

Стъпка 2. Да посети интернет адрес www.kaliakrapromo.info; да избере за коя от трите награди иска да участва (Миксер, Блендер или Сокоизтисквачка Филипс).

Стъпка 3. Да регистрира личните си данни (име и фамилия, които трябва да бъдат изписани единствено и само на кирилица, валиден телефонен номер и имейл адрес) и кода от касовата бележка със закупени продукти за мазане и/или маргарини Калиакра, на стойност минимум 2 лева; да потвърди, че е съгласен с промоционалните правила на „Кампанията“; да потвърди, че ще пази касовата бележка до приключване на „Кампанията“.

*За верига магазини Метро, код за регистрация се счита номера на фактурата издадена от съответния обект.

б. Важно

Участник с един и същ имейл адрес има възможността да регистрира най-много по три кода от касови бележки седмично, стига на тях да присъстват закупени продукти от участващите в “Кампанията“.

в. Механизъм за участие чрез СМС

За да се регистрира за участие в „Кампанията“ чрез СМС, всеки участник трябва да изпълни следните условия:

Стъпка 1. Да закупи продукт за мазане и/или маргарин Калиакра, на стойност минимум 2 лева.

Стъпка 2. Да регистрира кода от касовата бележка чрез СМС на номер 1511 и да запази (касовата бележка) до получаване на наградата.

*За верига магазини Метро, код за регистрация се счита номера на фактурата издадена от съответния обект.

*Цената на един SMS е 0.30 лв. с включен ДДС за абонатите на Мтел и Vivacom и 0.29 лв. с включен ДДС за абонати на Telenor.

*С един SMS може да бъде регистриранa само една кaсова бележка. Респективно една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.

Регистрирайки се чрез СМС, участникът влиза в лотарията за спечелване на една от общо всички 150 (сто и петдесет) награди.

г. Важно и за двата вида механизми за участие:

Всеки участник има възможността да регистрира най-много по три кода от касови бележки седмично, стига на тях да присъстват закупени продукти от участващите в “Кампанията“.

Един участник може да спечели само 1 (една) награда от вид.

4. Награди

По време на цялата кампания, на случаен принцип от всички успешно регистрирали се, ще бъдат изтеглени общо 150 (сто и петдесет) победители, които ще спечелят една от следните награди:

Снимките на наградите в сайта на кампанията, в телевизионната реклама, във фейсбук страницата на Калиакра, както и на всички рекламни материали, са с илюстративна цел.

Всички награди са закупени от името и за сметка на Организатора Юниливър България ЕООД.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.

С един регистриран код, участникът може да спечели само една награда.

Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 30,00лв (тридесет лева) - Организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, като за целите на издаване на служебната бележка печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.

  1. Теглене на наградите:

Тегленето на всички награди става чрез софтуер, на лотариен принцип от всички регистрирали се в електронната база данни на адрес www.kaliakrapromo.info, в присъствие на нотариус, в офиса на Страта Промо ЕООД.

Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати:

- 26.02.2018 г .– 6 миксера, 6 блендера, 6 сокоизтисквачки

- 06.03.2018г . – 6 миксера, 6 блендера, 6 сокоизтисквачки

- 12.03.2018г. – 6 миксера, 6 блендера, 6 сокоизтисквачки

- 19.03.2018г. – 6 миксера, 6 блендера, 6 сокоизтисквачки

- 26.03. 2018г. – 6 миксера, 6 блендера, 6 сокоизтисквачки

- 02.04.2018г. – 6 миксера, 6 блендера, 6 сокоизтисквачки

- 10.04.2018г. – 6 миксера, 6 блендера, 6 сокоизтисквачки

- 20.04.2018г. – 8 миксера, 8 блендера, 8 сокоизтисквачки

При тегленията ще бъдат изтеглени общо 150 (сто и петдесет) победители. За всяка една награда се теглят по трима резервни участници, в случай на дисквалифицирани участници.

Победителите ще бъдат обявени на сайта на кампанията ( www.kaliakrapromo.info) до 3 дни след всяко теглене.

  1. Печеливши участници

Организаторите се свързват с печелившия участник, на посочения от него телефонен номер в регистрационната форма, за да го информират за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши в срок от 10 дни след тегленето на лотарията.

Ако Организаторите не успеят да се свържат със съотетния победител в продължение на 3 (три) дни, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка от печелившия участник, с необходимите данни за валидиране на участието, до 5 (пет) дни след уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник. Необходимите данни за валидиране на печелившия участник са описани в раздел VI, т.7 ”Валидиране на участниците“ от този Официален правилник.

При получаване на наградата, печелившият участник трябва представи на Организаторите или на техни подизпълнители документ за самоличност и касова бележка

Важно:

Организаторите на промоцията си запазват правото да заменят печеливш участник, който не отговаря на условията, описани в тези Официални правила.

Организаторите си запазват правото да променят начина на уведомяване на спечелилите участници.

Организаторите запазват правото си да се започне процедура на разследване и да се дисквалифицира печеливш участник ако се установи злоупотреба.

Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата както и при установяване несъответствия между предоставените при регистрацията данни и тези в документа за самоличност, предоставен от потенциалния печеливш.

  1. Валидиране на участниците:

Всеки печеливш трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:

Наградата не се предава на участника при непредоставяне от последния на касовата бележка/касовите бележки.

В случай, че на касовата бележка, с която участникът се е регистрирал, закупеният продукт не е изписан с точното име на бранда Калиакра, то за успешно валидиране на съответния уастник, ще е нужно той/тя да предостави опаковката от закупения Калиакра продукт.

  1. Получаване на наградата:

а. За да бъде счетено участието за валидно и да получи наградата си, печелившият трябва да отговаря на всички условия посочени в раздел III „Право на участие“, раздел IV, точка 6 „Печеливши участници“ и т.7 „ Валидиране на участниците“ и да е изпълнил отделните стъпки от механизма за провеждане на промоционалната кампания описани в раздел VI, т.3 „Механизъм за участие“.

б. Изпращането на пратките ще се извършва до 45 работни дни след приключване на Кампанията и след получаването на необходимите данни за доставка от печелившия участник и установяване от Организаторите, дали той отговаря на условията на „Кампанията“.

В случай, че участникът не отговаря дори на едно от обявените условия в този Официален правилник, то той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

в. Доставката на наградата ще се извърши за сметка на Организаторите чрез куриерска фирма. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкият им офис, от където печелившият участник трябва да я получи лично. Един и същ адрес няма да бъде посещаван повторно от куриерската фирма. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе пратката, тя ще бъде върната в централния офис в София и няма да бъде изпращана повторно за сметка на Организатора.

Раздел VII . ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

а. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер или електронна поща.

б. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина, включително щети върху наградата, които са възникнали след предаването й на куриера с цел доставка на спечелилия участник.

в. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.

г. Организаторът не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции, дисквалифициране на участието, получаване на награда, както и след изтичане на срока на “Кампанията“ или по други подобни поводи.

е. Организаторът си запазва правото да променя моделът и марката на предоставените наградите, само след като промените бъдат отразени в тези „Официални Правила“. Промените влизат в сила само след оповестяването им на адрес www.kaliakrapromo.info.

Раздел VIII . ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

а. Краят на “Кампанията“ е 23:59 часа на 19.04.2018г.

б. Преди това Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на www.kaliakrapromo.info, включително и в случай, че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение.

Раздел IX . ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

а. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани във връзка с настоящата „Кампания“. Организаторът има право да изпраща на участника информация за продукти, промоции и други активности на предоставените от участника детайли за контакт (телефон, електронна поща, адрес).

б. Взимайки участие в „Кампанията“, участникът дава съгласието си и доброволно предоставя на „Юниливър България” ЕООД и неговите договорни партньори („Страта Промо ЕООД“, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, куриери) личните си данни (име, електронна поща (имейл), телефон, адрес за кореспонденция, адрес за доставка на наградата, ЕГН), с цел участие в тази “Кампания“, установяване на контакт с печелившите и доставка на награда.

в. Организаторът си запазва и правото, но не е задължен, да обявява победителите публично, като публикува имената им на фен страницата на Kaliakra във facebook - https://www.facebook.com/KaliakraBG/ или на kaliakrapromo.info.

г. Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена и снимки могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

д. Имената на участника, спечелил награда, и снимки от връчването на наградата би могло (но не е задължително) да бъдат публикувани на: Фейсбук фен страницатa https://www.facebook.com/KaliakraBG/

е. „Страта Промо“ ЕООД“ и „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, са регистрирани като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и се задължават да не използват личните данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкриват личните данни на Участниците пред трети лица.

ж. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да коригира или заличи негови/нейните лични данни, както и да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Всеки участник има право да поиска данните му да бъдат заличени от базата данни на Организатора. За тези цели участникът подава писмено искане на адрес: гр. София, ул. Елемаг 19, блок 309, ап 8 или на електронната поща: office@strata.bg.

з. Участник, който поиска данните му/й да бъдат заличени, автоматично прекратява участието си в „Кампанията“ и неговото/нейното име няма да бъде включено в разпределението за наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и доставка на наградите).

Раздел X . ДРУГИ

а. Правилата са публикувани и ще останат достъпни за целия период на „Кампанията“ на адрес www.kaliakrapromo.info. Организаторът си запазва правото да допълва или променя правилата по всяко време, като промените се публикуват на https://www.facebook.com/KaliakraBG/ или на kaliakrapromo.info. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно прекрати участието си в „Кампанията“.

б. За всички неуредени въпроси в тези промоционални правила се прилага действащото българско законодателство.

в. Евентуалните спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния съд в гр. София.

С регистрацията за участие в „Кампанията“ участниците се съгласяват и се задължават да спазват настоящите правила.